مشاوره پیش از درمان (رایـگان)-عصر شنبه

تومان

تمام نوبت ها در این زمان رزرو شده است.

دسته:

توضیحات

مشاوره پیش از درمان/ عصرهای شنبه از ساعت ۱۶ الی۱۷:۳۰ توسط کارشناسان این مرکز برای مراجعین محترم به صورت رایگان ارائه میگردد.

 

در هنگام مراجعه به مرکز نجمیه حتما شماره نوبت را به همراه خود داشته باشید.

مراجعین محترم؛

در صورت اتمام نوبت های پزشکان/مشاوره، پنجشنبه شبها لیست جدید نوبتها در سایت منتشر خواهد شد.