رزرو نوبت-دکتر لیدا سعید-پنجشنبه ها (پویش جوانه های زندگی)

تومان

تمام نوبت ها در این زمان رزرو شده است.

دسته:

توضیحات

در هنگام مراجعه به مرکز نجمیه حتما شماره نوبت را به همراه خود داشته باشید.

مراجعین محترم؛

در صورت اتمام نوبت های پزشکان، پنجشنبه شب لیست جدید نوبتها در سایت منتشر خواهد شد.